Kitap Hakkında

S. Kadri Mirze
Literatür Yayıncılık

Yayın Tarihi: 12.09.2019
ISBN: 9789750405495
Dil: TÜRKÇE
Sayfa Sayısı: 442
Cilt Tipi: Karton Kapak
Kağıt Cinsi: Kuşe Kağıt
Boyut: 19.5 x 27 cm

İşletme

S. Kadri Mirze - Literatür Yayıncılık

İnsanlık ve ekonomi tarihini incelediğimizde, genel olarak insanların refah düzeyindeki yükselişde  “işletme” olarak adlandırılan  “insan yapısı varlıklar-organizasyonlar” ın oynadığı rol  açıktır. Özellikle günümüz küresel ilişkileri ve rekabet ortamında ve hızla değişen ekonomik ve sosyal koşulları çerçevesinde, toplumlar işletmelerin faaliyetlerine daha fazla bağlı hale gelmekte ve  “iş
hayatına dönük toplum” olma  özellikleri artmaktadır. 
Yukarıda açıklanan “işletme” olarak adlandırılan insan yapıları alanında temel bilgiler vermek üzere hazırlanmış “İşletme” adlı eser, 2007 yılında 2. baskısı yapılmış olan, yükseköğretimde işletme bilimlerine başlayan birinci sınıf öğrencilerine yönelik “Introduction to Business” kitabı temel alınarak yazılmış olan bir ders kitabıdır.

Doğal olarak bazı yeni eklentilerin ve güncellemelerin yapıldığı kitabın, bazı özellikleri
bulunmaktadır.
Kitap her şeyden önce, birinci sınıf öğrencilerine yönelik olup, içeriği ve sistematiği açısından anlaşılabilir ve kolay okunabilir bir şekilde yazılmaya çalışılmıştır. Kullanılan dil, genç kuşaklara yabancı gelmeyecek, gündelik ortamda kullanılan bir dildir.
İş yaşamı ve işletmede çeşitli faaliyetler yer almaktadır. Çeşitli uzmanlık alanlarında karmaşık ve kapsamlı faaliyetler, doğal olarak, bu kitapta yeterince ve gereği kadar yer almaktadır. Bu bağlamda kitap, iş ve işletme yaşamında bir “…ne var, ne yok…” kitabı özelliği taşımaktadır. İş yaşamı ve işletme ile ilgili hemen hemen her konu, dar kapsamı ile basit olarak ele alınmış ve açıklanmıştır.

Kitabın her bölümü, o alanda uzman olan bir öğretim üyesinin, bölüm ile ilgili mesaj niteliğinde bir yazısı ile başlamaktadır. Kitaba son derecede değer katan bu yazılar, meslektaşlarımın ilgisi, ve desteği ile gerçekleşmiştir.
Kitabın en önemli özelliklerinden biri, her bölümde bol sayıda şekil ve grafiklerin bulunmasıdır.
“Introduction to Business” kitabının ikinci baskısında yer alan şekil ve grafiklerin esas alınarak güncellendiği bu şekiller ve grafiklerin, konuların anlaşılmasında, yararlı olacağına inanıyoruz.
Kitapta, bilimsel kaynaklardan elde edilmiş temel akademik bilgilerin yanında, Türk ve
uluslararası iş yaşamındaki uygulamalar ve örnekler de, kutular içinde ek bilgiler olarak yer almaktadır.

İçerik
Kitabın sistematiği ve organizasyonu konuların bir yarıyılda işlenebileceği şekilde düzenlenmiş, ve iş yaşamı ve işletmeler ile ilgili çeşitli faaliyetler ve konular, 3 ayrım içinde yer alan 15 bölümde toplanmıştır.
Birinci ayrım, işletme ve iş yaşamına ayrılmış olup, işletme, türleri ve uluslararası çevresi
hakkında bilgilerin yer aldığı 3 bölümden oluşmuştur.
– Birinci bölüm iş yaşamı ve işletmeler hakkında genel bilgiler vermekte, ilgili terim ve
kavramlar hakkında açıklamaları içermektedir.
– İkinci bölümde işletmelerin kurulması, türleri ve işletmeler arası kurululuşlar hakkında
bilgiler bulunmaktadır.
– Üçüncü bölüm uluslararası iş yaşamı ve dış ticaretle ilgili konulara ayrılmıştır.
İkinci ayrımda işletme işlevlerinin açıklandığı 9 bölüm bulunmaktadır.
– Dört ve beşinci bölümler işletmelerde genel yönetim konularına ayrılmıştır.
– İşletmelerde insan kaynakları yönetimi ile ilgili konular kitabın altı ve yedinci bölümlerinde,
– Muhasebe ve finans yönetimi konuları ise sekiz ve dokuzuncu bölümlerde yer almıştır.
– Onuncu bölüm üretim yönetimi ile ilgili konulara,
– Onbirinci ve onikinci bölümler de pazarlama yönetimi ile ilgili konulara ayrılmştır.
Üçüncü ayrımda iş yaşamı ve işletmelerle ilişkili konular ve yeni gelişmelerle açılımların
bulunduğu 3 bölüm yer almaktadır.
– Onüçüncü bölüm iktisat ile ilgili konulara,
– Ondördüncü bölüm ise işletmelerin sosyal sorumluluk, etik ve hukuk ile ilişkilerine
ayrılmıştır.
– Kitabın onbeşinci ve son bölümünde iş yaşamı ve işletmelerde yeni gelişimler, açılımlar
ve eğilimler açıklanmıştır.
İşletmeye Giriş dersini verecek öğretim elemanları ders programlarını yaparken, bu onbeş bölümü, doğal olarak, kendi tercihlerine gore önceliklendirecek ve düzenleyeceklerdir.
Bu ders kitabını kullanacak öğretim elemanlarına, ders uygulamalarında kolaylık yaratabilecek ve yardımcı olabilecek, bir “Öğretim Elemanı El Kitabı” hazırlanmış bulunmaktadır. Bu el kitabında, ders kitabının her bölümünün kısa bir özeti; her bölümünde yer alan şekil ve grafiklerin PP sunuları;

ve bölümlerle ilgili soru bankası bulunmaktadır. Soru bankası düz soru, tartışma soruları ve çoktan seçmeli sorular olarak hazırlanmıştı