Güncel Yazılarım

YAYINLANMIŞ KİTAPLARIM

Hoşgeldiniz

Bu sitede yazarının bakış açısı ile işletme ve yönetim üzerine kuramsal ve uygulamaya dönük açıklama ve yorumlar yer alacaktır.

Alanda işletme yönetimi konularında bilimsel yöntemlerle  “bilgi birikimi sağlamak ve dağıtmak” amacına yönelik olarak yapılmış akademik  çalışmalar son derecede yaygındır.  Nitekim dünya üniversitelerinde  işletme ve yönetim alanında çeşitli araştırmalarla bilgi üretimi yapılırken, mesleki uzmanlık kazandıran akademik eğitim ve öğretim programları da gerek lisans, gerekse lisansüstü düzeylerde kabul görmekte ve tercih edilmektedir. 

Ancak, işletme yönetimi konularının her zaman ve her yerde geçerliği olan ilkeler, yöntemler ve araçlara sahip bulunmadığını, bu nedenle de  bilim değil, bir sanat olduğu görüşünü savunan  yazar/düşünürler de bulunmaktadır.  Bu yazar/düşünürler mesleki bilgi ve deneyimin yaratıcı bir biçimde yönetim uygulamalarına aktarılmasını işaret eden maharet ve  ustalık becerilerini sanat olarak tanımlamakta ve işletme yönetimi alanına bu yönü ile yaklaşmaktadırlar.

Bu platformda işletme ve yönetimi konularına bilimsel ve sanatsal olarak her iki yönden de yaklaşılacak, kuramsal ve uygulamaya dönük açıklama ve yorumlar yapılacaktır. 

Bu bağlamda sitede yer alacak açıklamalar ve yorumlarla ilgili bazı hususları belirtmek isterim;

Sitedeki en önemli  hususlardan birisi  kuramsal veya uygulama ağırlıklı içeriklerin  “anlaşılabilir, ve alana ilgi duyan tüm okuyucuları tatmin edici” özellikte  olması ile ilgilidir. Dolayısı ile sitede ele alınacak kuramlar, sorunlar, yöntemler, çözüm önerileri en sade şekli ile incelenecek, açıklanacak, yorumlanacak ve kaleme alınacaktır. 

İkinci bir husus, işletme ve yönetim konuları kapsamı içinde kalmak kaydı ile, sitede konudan konuya, daldan dala  atlayarak yazıların yayınlanacak olmasıdır.  Haftada genellikle bir veya iki yazı yayınlanacağını planladığımız bu sitede bir gün, finans, pazarlama, üretim yönetimi, diğer bir gün  planlama, liderlik, organizasyon tasarımı gibi konular yanında, felsefi ağırlıklı veya eğlendirici makale ve öyküler, klasik veya modern edebiyattan yönetim alanına göndermeli yazılar da yer alacaktır.

Başka bir husus, arada bir misafir edeceğimiz yazarlar yanında, alanda fikir alışverişi yapmak isteyen veya çözüm arayışında olan katılımcıların ilettiği konularda yazarın görüş/cevaplarını içeren yazıların çok sık olmasa da sitede yer alacağı hususudur. 

Son olarak açıklamak istediğim önemli husus ise sitede makroekonomik analizlerden ziyade genel olarak işletme ve yönetimi konularına  odaklanılması hususudur. Ekonomi bilimi ile uğraşanlar toplumun refah ve tatmin düzeyini en yükseğe eriştirmenin yollarını makro ve mikroekonomik analizlerle ararlar. Günlük toplumsal yaşantımızda para arzı, faiz oranları, enflasyon, döviz kurları, cari açık, v.s.  gibi makroekonomik konuların önemi ve önceliği vardır ve sürekli olarak gündemde kalmaları ve  tartışılmaları gayet normaldir.

Ancak, bu platformda makroekonomik konu ve  yorumlara zorunlu olmadıkça yer verilmeyecek, çoğunlukla sitenin oluşum amacı olan işletme yönetimi konuları üzerine odaklanılacaktır. Başta makroekonomik  olaylar olmak üzere işletme dışı gelişmelerin yanında, işletme ve yönetim alanına  da bilinçli bir şekilde odaklanırsak, inanıyorum ki  iş’lerimiz, en azından daha kolaylaşacaktır.

 “…Gökten üç elma  düşecek;  Biri okuyucuya… Biri yazara… ve sonuncusu da muradı veya gereksinimi olana…

…HOŞGELDİNİZ…