Güncel Yazılarım

YAYINLANMIŞ KİTAPLARIM

Hakkımda

Dr. S.KADRİ MİRZE

S.Kadri Mirze, sırası ile Şişli Terakki Lisesi ve  İ.Ü.İktisat Fakültesini bitirdi. Daha sonra İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde İşletme anabilim dalında doktorasını tamamladı.

1968-2000 yılları arasındaki iş hayatında,  kurucu ortak, ortak, paysahibi, yönetici, yönetim kurulu üyesi olarak  özel sektörde çeşitli kuruluşlarda görev yapan S.Kadri Mirze,  girişimci  ve profesyonel yöneticiliği sırasında akademik öğretim faaliyetlerine de devam etti.

2000 yılında aktif profesyonel yöneticilik faaliyetlerine nokta koyan Dr. Mirze, bu tarihten sonra  akademik eğitim ve öğretim uğraşlarına  odaklandı. Çeşitli yüksek öğretim kurumlarında tam zamanlı, yarı zamanlı ve misafir öğretim üyesi olarak İşletme, Yönetim ve Organizasyon, Stratejik Yönetim, Uluslararası İşletmecilik konularında dersler veren S.Kadri Mirze halen bağımsız eğitmen ve danışman olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Egitim / Diplomalar:

 • Doktora Diploması: İ.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Doktorası,1988;  (Tez:Bir Yönetim Organı Olarak Yönetim Kurulu ve Bir Model Uygulaması.)
 • Lisans Diploması: İ.Ü.İktisat Fakültesi; 1967
 • Lise Diploması: Şişli Terakki Lisesi; 1962

Akademik  Egitim, Ögretim ve  İdari Faaliyetler:

 • İstanbul Kültür Üniversitesi, Ögr.Üyesi (2006-Ağus.2018)
 • Galatasaray Üniversitesi Pazar. ve Loj. YL Programı; Misafir Ögr.Üyesi;(2006- 18)
 • Rektör Danısmanı(Stratejik Planlama), İstanbul Kültür Üniversitesi; (2008-16)
 • İ.Ü.İsletme Fakültesi, Ögr. Görevlisi; (2000-06)
 • Yeditepe Üniversitesi MYO, Ögr. Üyesi;  (1996-99)
 • 1988-2000 yılları arasında misafir ögr. görevlisi olarak görev yapılan kurumlar: M.Ü.Mühendislik Yönetimi YL programı; Marmara Çağdaş Bilimler Vakfı İşletmecilik Programı; Deniz Harp Okulu, YTÜ İşletme YL Programı.

 Akademik Ödüller:

 • TÜBA-Türkiye Bilimler Akademisi, 2009 yılı Telif Eser Ödülü: İşletmelerde Stratejik Yönetim; Beta; (H.Ülgen ile birlikte).
 • TÜBA-Türkiye Bilimler Akademisi, 2011 yılı Telif Kayda Deger Eser Ödülü: İşletme, Literatür.

 Yayınlanmıs akademik kitaplar:

 • Introduction to Business; 6.Ed; Literatür 2017.
 • İsletmelerde Stratejik Yönetim;10.Bsk; (H.Ülgen ile birlikte); Beta 2020;(Türkiye Bilimler Akademisi-TÜBA; 2009 Sosyal Bilimler “Telif Ders Kitabı Ödülü”)
 • İsletme;5.Bsk. Literatür 2010;(Türkiye Bilimler Akademisi-TÜBA; 2011 Sosyal Bilimler “Kayda Değer Telif Ders Kitabı Ödülü”)
 • İsletmelerde Stratejik Planlama Elkitabı; Nobel 2014.
 • İsletmelerde Organizasyon Tasarımı ve Yapılandırma;2.Bsk. Beta 2021.
 • Uluslararası İsletmecilik ve Yönetim; Beta 2018.
 • Liderlik; Teori ve Uygulama; Beta, 2021

 Google Scholar Atıf  Indexi:  (Yayınlanmıs kitaplara/eserlere atıf sayısı;  Ocak, 2024)

                                                              Tüm               2019 sonrası

 • Atıf                                             3023                           1308
 • h -index                                          11                                 10
 • i10-index                                       14                                 10

 İs / Mesleki Deneyim: (1968- ….)

 • Tarım ve Orman Makineleri, Otomotiv, Kimya sektöründe işletmelerde; distribütör/ genel dağıtıcı olarak hizmet verilen kuruluşlarda; Kurucu / Paysahibi / Yönetici ortak / Yönetim Kurulu Üyesi.
 • İstanbul Ticaret Odası; Meclis Üyesi(1994-98); Meslek Komitesi(Tarım Makineleri) Üyesi(1974-94).