İŞLETME ve YÖNETİM ÜZERİNE...

İşletme yönetimi hem bilimsel hem de sanat yönü bulunan bir alandır. Bu sitede yazarın akademik ve yönetici bakış açısı ile işletme ve yönetim üzerine kuramsal ve uygulamaya dönük açıklama ve yorumları yer alacaktır.
S.KADRi MiRZE

Güncel Yazılarım

Uluslararası Ticaret Teorileri-3;Ulusların Rekabet Üstünlüğü Teorisi-M.Porter

Ana ülkesinde ulusal pazarlarda faaliyette bulunan işletmelerin, uluslararasılaşması, başka bir söylemle sınırötesi ticari faaliyetlere yönelmesinin nedenlerden önemli biri, yabancı pazarlarda yaratılacak talebin, ana ülke işletmesinin üretim ölçeğini arttırması sonucunda ürün birim maliyetlerini düşürmesidir. Diğer bir neden de işletmelerin üretim faaliyetleri

Devamini oku »

İşletme Yapı Tipolojilerinin Kültürel Boyutlar İtibarı İle Tanımlanması : G.Hofstede Çalışması

İşletmelerde tarih boyunca görülen sosyal yapılandırmalar, işin doğası gereği, önce verimlilik amacı ile bölünerek farklılaştırılan  işlerin, daha sonraları koordinasyon ve denetim sağlamak için bütünleştirilerek gruplandırılması sonucu ortaya çıkmaktadır. İş yaşamında iş’e yeni başlayan girişimlerde  basit bir yapılanma görülmektedir. Bunun ötesinde

Devamini oku »

Uluslararası Ticarette Ülkelerarası Ekonomik İşbirlikleri ve Bütünleşmeler

Sınırötesi ticaret alanında  İster ithalatçı, isterse ihracatçı olunsun, ülkeler arasında  dış ticaret faaliyeti her iki toplumun genelinde refah düzeyini  yükseltmektedir.  Bunun yanında, ülkelerin,  ‘ülkeye özgü karşılaştırmalı üstünlüklere’ ve çeşitli sektörlerdeki  firmalarının  ‘işletmeye özgü rekabet üstünlüklerine’  sahip olması her ülkede  sınırötesi 

Devamini oku »

İşletmenin Yaptığı İş’lerin Hangi İş Alanı/Segmentinde Bulunduğunun Belirlenmesi

Bugün WEB sitesinde iş yaşamında kurumlar nezdinde çalışmalar gerçekleştiren  meslektaşlarımın  ilgisini çekeceğini düşündüğüm uygulamaya yönelik bir konuda açıklamalara yer vermeyi  düşünüyorum; ‘İşletmenin yaptığı esas iş alanı/segmentinin belirlenmesi.’ İşletmenin esas iş alanı/segmenti  ürettiği temel mal ve hizmetleri sattığı ve gelirlerinin büyük

Devamini oku »

Uluslararası Ticaret Teorileri-2; İşletmeye Özgü Yetkinliklere Yoğunlaşan Çağdaş Teoriler

Küreselleşme  ile daha da hızlanan uluslararası ekonomik faaliyetlerin ardında yatan temel neden, faaliyetleri gerçekleştiren ülkelerin, karşılıklı olarak yapılan ticari  faaliyetlerin sonucundan  yarar sağlamasıdır. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde temel  unsur, yapılan ekonomik faaliyette, yüksek verimlilik sağlayarak karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olmaktır. Böylece  üstünlüğe

Devamini oku »

Yayınlanmış Kitaplarım