Kitap Hakkında

S. Kadri Mirze
Nobel Akademik Yayıncılık

Yayın Tarihi: 13.11.2014
ISBN: 9786051339429
Dil: TÜRKÇE
Sayfa Sayısı: 380
Cilt Tipi: Karton Kapak
Kağıt Cinsi: Kitap Kağıdı
Boyut: 16 x 23.5 cm

İşletmelerde Stratejik Planlama Elkitabı

S. Kadri Mirze - Nobel Akademik Yayıncılık

İşletmelerin uzun dönemde yaşamını devam ettirmek ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğü elde ederek varlık değerlerini yükseltmek isteyen işadamları, yöneticiler ve uygulamacılar, günlük işleri ile uğraşırken, uzun dönemli stratejik planlama çalışmaları ile de ilgilenmek zorundadırlar.
Basit anlamı ile stratejik planlama, işletmelerde geleceğin tasarlanması ile ilgilidir. Doğal olarak bu tasarım sürecinde başarılı olabilmek için;

– Faaliyette bulunulan çevrede oluşan fırsat ve risklerin erken saptanması ve yönetimi,
– Sektörel rekabetin nasıl yönetileceği ve,
– Ayrıca tüm bu gelişmelere karşı işletmenin iç çevresindeki tüm unsurların tanımlanması, hazırlanması ve uygun bir şekilde kullanılması, konuları önem taşır.

İşletmelerin uzun dönemde geleceklerinin tasarlanmasına yönelik stratejik planlama süreç, yöntem, teknik ve uygulamaları ile ilgili bilgiler veren bu eser, bir elkitabı(manual) olarak hazırlanmıştır. Dolayısı ile konulara teorik yaklaşımdan ziyade uygulama yönü ile yaklaşılmış, açıklamalar da bu yönde basit ve aşamalar halinde uygulamaya yönelik olarak yapılmıştır.
Bu yönü ile kitap, öncelikle stratejik uygulamalar ve kararlar alan üst yöneticiler, stratejik planlama birimi yönetici ve çalışanları, stratejik planlama alanında analizci, uzman ve danışman olarak çalışanlar için yararlı olacaktır. Bunun yanında işletme yönetimi ve stratejik yönetim lisans ve yüksek lisans öğrencileri, ders kitaplarında öğrendikleri teorik bilgileri pekiştiren örnekolay veya sektör analizleri ile ilgili uygulamalı çalışmalarında bu kitaptaki inceleme, ölçme ve analiz tekniklerinden yararlanabileceklerdir.

Uygulamaya yönelik olarak basit ve anlaşılabilir bir şekilde kaleme alınmış bu elkitabının yazımında, yazarın iş yaşamında elde ettiği yönetim deneyimlerinin de büyük bir payı olduğunu belirtmek isteriz. Dolayısı ile bilimsel bilgiyi temel alan ve onu deneyimlerle pekiştiren bu eser stratejik planlama konularında çalışmalar yapacak konu uzmanları, yöneticiler ve çeşitli düzeydeki uygulayıcıların başvuracağı kapsamlı bir uygulama elkitabıdır.
Kitapta açıklamalar sorulara verilen cevaplar şeklinde kaleme alınmıştır. Açıklamalar basit ve anlaşılabilir bir şekilde ifade edilmeye çalışılmıştır.

Stratejik planlama süreci birbiri ile ilişkili eşzamanlı ve ardışık aşamalardan oluşmaktadır. Ancak yazım tekniği açısından aşamalar, birbirini takip eden bölümler halinde kaleme alınmıştır. Bu nedenle konuların açıklamasında, o konunun ilişkili olduğu diğer konulara da yönlendirmeler ve göndermeler yapılmıştır. Okuyucularımızın bu elkitabını bölüm içlerindeki yönlendirme ve göndermeleri dikkate alarak okumalarının daha yararlı olacağını belirtmek isteriz.

İçerik
Kar amaçlı ve kar amaçlı olmayan işletmelerin stratejik planlama çalışmalarında yararlı bir kaynak olacağına inandığımızı bu elkitabı, giriş ve son açıklamalar bölümü haricinde dokuz bölümde 91 soruya cevap olarak hazırlanmıştır.
– Birinci bölümde stratejik planlama ile ilgili yaklaşımlar, terim ve kavramlar konusunda açıklamalar yapılmıştır.
– İkinci bölüm stratejik planlamada yapı ve süreçler konusunda bilgileri içermektedir.
– Üçüncü bölüm stratejik planlama analiz aşamasına ayrılmıştır.
– Dördüncü bölüm stratejik analizler sonucu işletmenin nereye, nasıl yönlendirilmesi konusunda bilgiler bulunmaktadır.
– Beşinci bölüm yönlendirme aşamasının devamı niteliğinde stratejiler, planlar ve faaliyetler konusunda açıklamaları içermektedir.
– Altıncı bölüm strateji, plan ve faaliyetlerinin bütçe ile ilişkilendirilmesi aşamasına ayrılmıştır.
– Yedinci bölüm stratejik planlama sürecinin her aşamasında gerekli olan kontrol teknikleri hakkında bilgiler vermektedir.
– Sekizinci bölümde stratejik planın nasıl yazılacağı konusu yer almakta ayrıca kullanılabilecek bir boş format örnek olarak verilmektedir.
– Dokuzuncu ve son bölümde stratejik planlama hakkında son sözler ve yazarın önerileri yer almaktadır. Kitap içinde kolay ve anlaşılabilir metinler içinde çeşitli şekil ve grafikler de yer almaktadır. Stratejik planlama konularında çalışmalar yapacak konu uzmanları, yöneticiler ve çeşitli düzeydeki uygulayıcıların bu eserden yararlı bir başvuru kitabı olarak yararlanacağını ümit ediyoruz.