Yeni Makaleler

Takipçiliğin Dayanılmaz İtilmişliği

Çağdaş liderlik teorileri genellikle lider-merkezli çalışmalar içermektedir. Bir toplumu, kurumu ve paydaşları arzulanan sonuçlara doğru yönlendirecek ve olumlu etkileme süreçleri ile yöneterek beklenen amaçları gerçekleştirecek

İşletme Yönetiminde Yetki ve Sorumluluk

İşletme yapılandırma aşamasında bütünleşme sürecindeki en etkili kontrol ve koordinasyon mekanizmalarından birisi  emir-komuta düzeni  ve  ilişkileri ile ilgilidir.  Dikey hiyerarşide emir-komuta ilişkileri, temelini kendilerine tanınan

Organizasyon ve İnsan; Kim, Kim’i Yönetiyor?..

İşletme yönetimi  ve organizasyon alanında  yapılmış akademik veya uygulama  temelli çalışmalarda, organizasyonların insanlar tarafından belirli bir amacı gerçekleştirmeye yönelik olarak kurulan bir sosyal sistem olduğu,  ve bu sosyal sistemin  de, kendi içinde düzenlenmiş koordinasyon ve kontrol mekanizmaları ile kurucuları da dahil her kademedeki yönetici ve  çalışanlarının davranışlarını biçimlendirdiği, yönlendirdiği, ve denetlediği belirtilmektedir.

Başka bir deyişle, organizasyonlar kendini oluşturan insanları  biçimlendiren ve yöneten  sosyal  kurgulardır.

Şöyle bir bakınız iş dünyasına. Yokluktan gelmiş, sıfırdan iş kurmuş ve sonunda şirketler zincirinden oluşturduğu dev holdinginde  her şeyi  gerçekten kurucu patron mu yönetiyor; yoksa  o mu oluşturduğu sosyal  kurgunun biçimlendirdiği, şekillendirdiği standartlara göre hareket ediyor, yönetiliyor ve kontrol ediliyor?

 “..Dünya bir sahne, biz insanlar da kadın, erkek  hepimiz oyuncuyuz..” diyen Shakespeare’in bu tanımlaması yönetim bilimleri alanında da geçerli. Sosyal sistem “organizasyon” bir sahne,  içinde yer alan insanlar(paydaşlar)  da “oyuncular-aktörlerdir”  bu söylemde.

Yukardaki soruyu tekrar soralım; “İşletmeleri, organizasyonları,  o’nu oluşturan oyuncular mı yönetiyor; yoksa organizasyonlar  mı kendini  oluşturan oyuncuları  yönetip, kontrol ediyor?”

Tiyatro dünyasının duayen yazar, yönetmen ve aktörlerinden Macit Koper’in  bir emekli oyuncuyu tanımlayarak yazdığı “Kendini Yöneten Kukla” adlı şiiri aşağıda.  Şiir’i, organizasyonlar  ve  onu oluşturan, girişimciler, yöneticiler ve çalışanlar, başka bir deyişle iş organizasyonlarının  oyuncuları  bağlamında yeniden yorumlayınız ve karar veriniz. Kim, kim’i yönetiyor?.

İş dünyası ve organizasyon sahnesinde iyi oyunlar  ve seyirler…

Bu içeriği paylaşmak istermisiniz?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bu içeriği yorum yazmak istermisiniz?